Formulář odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, tak prosím vyplňte následující Formulář. Vyplněný formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Don Franko s.r.o.
IČ: 07966644
se sídlem: Hornická 679/24, 735 42 Těrlicko
kontaktní údaje: Hornická 679/24, 73542 Těrlicko-Hradiště
email: prazirna@donfranko.cz
telefon: +420 733 348 087
www.DonFranko.cz
 
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Vrácené zboží:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, prosím o navrácení na bankovní účet: 
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V ________________________, Dne _________________,

 

                                         
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*)nehodící se škrtněte

 

Formulář si může také stáhnout ve formátu pdf:

Formulář odstoupení od smlouvy